pais 1728x3001

Pärnu Rotary Klubi ühendab Pärnu ja Pärnumaa ettevõtlikke inimesi, kes on pühendunud oma kodukoha edendamisele.

Kord aastas antakse välja Pärnu Rotary Klubi loodud Noortfondi stipendiumid, igal aastal algatatakse mõni heategevusprojekt ja toetatakse teisi heategevusprojekte. 

Pärnu Rotary Klubi eesmärgid

Rotary eetiliste põhimõtete neli põhiküsimust – "Four Way Test"

  1. Kas see on tõsi?
  2. Kas see on õiglane kõigi asjaosaliste suhtes?
  3. Kas see rajab head tahet ja paremaid suhteid?
  4. Kas see on kõigile asjaosalistele kasulik?


Rotary tegevuse eesmärgiks on hoida kõrgel ühiskonna teenimise ideaali kui igasuguse väärika ettevõtluse alust:

ESITEKS. Edendades tutvussuhete sündimist ja luues seeläbi võimalusi ühiskonna teenimiseks;

TEISEKS. Hoides au sees äri- ja kutsealamoraali ning hinnates igasugust kasulikku tööd ja õpetades iga rotariaani nägema oma kutseala kui võimalust ühiskonna teenimiseks;

KOLMANDAKS. Innustades iga rotariaani saavutama ühiskonna teenimise ideaali oma eraelus, ametis ja ühiskonnaliikmena;

NELJANDAKS. Edendades rahvastevahelist üksteisemõistmist, head tahet ja rahu ühiskonna teenimise idee poolt ühendatud töö- ja tegudeinimeste vahelise sõpruse abil.

 

parnu-rotary-05-2016-small